“Án binh bất động” 10 năm, dự án có còn phù hợp?

Tuy nhiên, 10 năm qua, hàng ngàn mét vuông đất nằm “trơ gan cùng tuế nguyệt”, dự án chưa hẹn ngày khởi động trở lại, gây lãng phí tài nguyên của đất nước. Lấy quỹ để hoạt động, trả lương Trong đơn đề nghị và phản ánh, người dân sống tại phường Yên Sở (quận […]

Tuy nhiên, 10 năm qua, hàng ngàn mét vuông đất nằm “trơ gan cùng tuế nguyệt”, dự án chưa hẹn ngày khởi động trở lại, gây lãng phí tài nguyên của đất nước.

aHR0cDovL2tpbmh0ZW5vbmd0aG9uLnZuL21lZGlhL25ld3MvZTQxYmJkNGFmNWRhMzAwNDRiODhkYzlhYjcxMWM1YjIvMS5qcGc=

Lấy quỹ để hoạt động, trả lương

Trong đơn đề nghị và phản ánh, người dân sống tại phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) cho biết: HTX Sở Thượng được thành lập từ năm 1960, hoạt động chính là cấy 1 vụ lúa, thả 1 vụ cá trong năm với sản phẩm lúa đạt 6 tấn/ha,cá đạt 3 tạ/sào. Đây là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngoại thành Hà Nội được nhiều đoàn từ các huyện và tỉnh bạn đến tham quan học tập.

Năm 2000, một số xã viên tố cáo Ban quản trị HTX về một số vấn đề trong quản lý tài chính và chi tiêu sai nguyên tắc, dẫn đến Ban quản trị phải xin nghỉ và bầu ra Ban quản trị mới.

Năm 2003 – 2005, Ban quản trị HTX mới do bà Vũ Thị Bê làm Chủ nhiệm, bà Nguyễn Thị Ten làm Phó chủ nhiệm, nhưng HTX không sản xuất gì mà chỉ lấy quỹ ra chia lương. Năm 2005, HTX tổ chức đại hội bầu ông Đặng Văn Sơn lên làm Chủ nhiệm HTX, ông Vũ Xuân Lợi làm Phó chủ nhiệm HTX.

Năm 2007, HTX Sở Thượng lập hồ sơ nghiên cứu và triển khai thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc, giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng và được UBND TP. Hà Nội chấp thuận.

Từ năm 2005 – 2013, HTX Sở Thượng do ông Đặng Văn Sơn làm Chủ nhiệm; ruộng đất được chia theo Nghị định 64 của Chính phủ (chia cho các xã viên ở các tổ tự sản xuất), vì thế, bộ máy quản lý của HTX cũng lại lấy tiền lãi của quỹ để hoạt động và trả lương.

Sau khi thấy không thể sản xuất, ông Sơn tổ chức đại hội HTX và chia quỹ hơn 7 triệu đồng/xã viên và xin nghỉ.

Lúc này, do thấy còn dang dở dự án 4.485m2 đất xây dựng văn phòng làm việc, giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng nên ông Vũ Xuân Lợi, Phó chủ nhiệm HTX cùng 40 xã viên xin ở lại và lập ra bộ máy mới do ông Lợi làm Chủ nhiệm, bà Nguyễn Thị Ten làm Phó chủ nhiệm, ông Trịnh Cao Trượng làm Kiểm soát trưởng.

Sau 3 năm làm Chủ nhiệm HTX ( 2013 – 2016), ông Lợi xin thôi, bà Ten cử bà Trịnh Thị Hoa làm Chủ nhiệm; bà Hoa lên làm Chủ nhiệm được 3 tháng thì bà Ten lên thay từ đó đến nay.

Từ khi bà Ten làm Chủ nhiệm HTX, tình trạng hoạt động, sản xuất của HTX Sở Thượng cũng không có gì thay đổi và vẫn chỉ lấy tiền quỹ ra trả lương.

Ngày 17/7/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có Kết luận số 1348/KL-TNMT-ĐTTr về việc chấp hành Luật Đất đai đối với HTX Sở Thượng, sử dụng đất tại phường Yên Sở để thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc, giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng.
Không còn phù hợp thì nên thu hồi

Theo người dân phản ánh, ngày 01/12/2008, UBND TP. Hà Nội có Quyết định số 2332/QĐ-UBND về việc thu hồi 4.485m2 đất tại phường Yên Sở, cho HTX Sở Thượng thuê để xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng.

Trong tổng số 4.485m2 đất thu hồi có 3.982m2 đất giới hạn bởi các mốc A, B, C, D, giao để xây dựng công trình với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn thuê 50 năm, giá thuê đất được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và TP. Hà Nội. 503m2 đất còn lại được giới hạn bởi các mốc A, B, 1, 2, nằm trong chỉ giới mở đường giao để làm đường vào thi công công trình và sử dụng chung theo quy hoạch, tuyệt đối không được xây dựng công trình, kể cả tường rào, khi Nhà nước thu hồi phải bàn giao theo quy định.

Tại điều 6 của quyết định này nêu rõ: Sau 12 tháng liền, nếu HTX Sở Thượng không sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày bàn giao đất ngoài thực địa thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất đã giao.

Ngày 17/7/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có Kết luận số 1348/KL-TNMT-ĐTTr về việc chấp hành Luật Đất đai đối với HTX Sở Thượng, sử dụng đất tại phường Yên Sở để thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc, giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng.

Kết luận chỉ rõ, việc dự án đã được UBND TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 0112100016 ngày 29/05/2008 chứng nhận HTX Sở Thượng là chủ đầu tư thực hiện dự án, do không giải phóng được mặt bằng khu đất để triển khai thực hiện dự án, dẫn đến dự án đến nay đã hơn 48 tháng vẫn chưa được triển khai trên thực địa.

Vì thế, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kiến nghị UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định của quận Hoàng Mai khẩn trương thực hiện công tác GPMB khu đất thực hiện dự án xong trước tháng 12/2014…

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc GPMB thực hiện dự án vẫn chỉ nằm trên giấy, dẫn đến tình trạng đất đai để hoang hóa, cỏ mọc um tùm và đang bị sử dụng sai mục đích.

Như vậy, trong 13 năm, HTX Sở Thượng hoạt động không hiệu quả khiến người dân phường Yên Sở đặt ra câu hỏi về việc dự án này có còn khả thi khi HTX không sản xuất gì thì lấy đâu ra sản phẩm để trưng bày, để giới thiệu mà làm nhà kho?

Dưới góc nhìn của các chuyên gia bất động sản thì theo Luật Đất đai 2013, dự án chậm tiến độ sẽ được gia hạn thêm 2 năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, nếu doanh nghiệp không thực hiện triển khai thì cơ quan quản lý cũng cần phải thu hồi dự án.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hữu Thắng