Giống lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8

– Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc 125-130 ngày; vụ Mùa 100 – 105 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng rút ngắn 5-7 ngày). Khu vực Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 105 – 110 ngày; vụ Hè thu 95 – 100 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng rút ngắn 5-7 ngày). Khu vực Tây Nguyên 110-115 ngày; vụ Hè thu 95-98 ngày. Khu vực Nam bộ vụ Đông xuân, Hè thu, Thu đông 100-105 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng 93-95 ngày)
– Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 6.5 – 7 tấn/ha, thâm canh đạt 8 – 8.5 tấn/ha
– Đặc tính: Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt kháng bệnh đạo ôn và bạc lá, chịu phèn, chịu thâm canh… khả năng thích ứng rộng.
– Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
– Thích hợp với loại đất: Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao.
– Chất lượng: Gạo trong không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo, thơm, vị đậm

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)3852 3294

Fax:
 (024)3852 7996

Email
nsc@vinaseed.com.vn