HEO GIỐNG LANDRACE – BT88S

Năng suất sinh sản

 • Số con sơ sinh sống:     14,9 – 15,5 con/ổ
 • Khối lượng sơ sinh:        1,3 – 1,7 kg/con
 • Số con cai sữa:              12,2 – 13,4 con/ổ
 • Tuổi cai sữa:                    25 – 28 ngày
 • Khối lượng cai sữa:        6,9 – 7,3 kg/con
 • Số lứa đẻ/năm:                2,3 – 2,4 lứa/nái
 • Tỷ lệ đẻ:                        90,8 – 94,1%

​Khả năng sinh trưởng

 • Tăng trọng  (30 -100 kg): 932 – 976 gam/ngày
 • Chuyển hóa thức ăn:        2,47 kg
 • Dày mỡ lưng (P2):          11,2 mm
 • Tỷ lệ nạc:                         61,8 %

Địa chỉ:    KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Mail:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn