Điều kiện để xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

Điều kiện để xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập. Hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định liên quan đến điều kiện và quy trình xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu […]

Điều kiện để xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập. Hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định liên quan đến điều kiện và quy trình xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu có một vài nội dung tôi chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Để xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam phảo đáp ứng những điều kiện gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Thụy Khánh (khanh***@gmail.com)

Nội dung này được Ban quản trị Bông lúa vàng Việt Nam tư vấn như sau:

 • Điều kiện để xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam được quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2014/TT-BNNPTNT quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành như sau:

  Giải thưởng trao tặng cho các tập thể, cá nhân (tác giả, đồng tác giả) trong, ngoài ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện sau:

  1. Có một trong những sản phẩm được quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư này.

  2. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

  a) Các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích: được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận;

  b) Kết quả công trình nghiên cứu khoa học: đã được Hội đồng Khoa học công nghệ cấp có thẩm quyền nghiệm thu đạt loại xuất sắc và được ứng dụng trong sản xuất trên quy mô lớn; có ít nhất 03 năm được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận;

  c) Các loại giống cây trồng nông lâm nghiệp; giống vật nuôi và thủy sản; vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ: được áp dụng, triển khai vào sản xuất trong thời gian ít nhất 03 năm, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận;

  d) Thương hiệu hàng hóa chất lượng cao, có uy tín: được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

  đ) Các mô hình về tổ chức sản xuất, phát triển nông thôn đã được tổng kết đánh giá, thực tế kiểm nghiệm, có chiều hướng phát triển và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận.

  3. Các sản phẩm được Hội đồng xét tặng chuyên ngành chấm điểm bình quân đạt tối thiểu từ 70 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 100) mới đủ điều kiện trình Hội đồng xét tặng cấp Bộ xét, trình Bộ trưởng quyết định trao tặng giải thưởng (tiêu chí cụ thể của các nhóm sản phẩm được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).

  4. Không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu kiện, khiếu nại về năng suất, chất lượng của sản phẩm và không ảnh hưởng đến sức khoẻ của người và môi trường.

  5. Có đầy đủ tài liệu chứng minh những sản phẩm đó thuộc quyền sở hữu của tác giả hoặc đồng tác giả.

  6. Sản phẩm của các tập thể, cá nhân đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật thì không được tham gia xét tặng Giải thưởng.

  Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện để xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 06/2014/TT-BNNPTNT.

  Trân trọng thông tin đến bạn!