Long An: Giá thanh long tại vườn 33.000 đ/kg

Sau 2 tuần giá tụt xuống đáy, ngày 20.10, tại Long An, giá thanh long đã tăng khá cao. Nông dân thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An đang bói trái thanh long xông điện chín sớm để có hàng bán Theo đó, giá thanh long ruột đỏ loại 1 có giá tại vườn […]

Sau 2 tuần giá tụt xuống đáy, ngày 20.10, tại Long An, giá thanh long đã tăng khá cao.

Nông dân thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An đang bói trái thanh long xông điện chín sớm để có hàng bán

Theo đó, giá thanh long ruột đỏ loại 1 có giá tại vườn là 33 ngàn đồng/kg, loại 2 là 23 ngàn đồng/kg. Riêng thanh long ruột trắng giá từ 8-10 ngàn đồng/kg.

Còn giá thanh long ruột đỏ loại thương lái mua về bán lại hưởng chênh lệch mỗi ký 6 ngàn đồng (ruột đỏ loại 1 giá 39 ngàn đồng, loại 2 là 29 ngàn đồng/kg).

Theo các nhà vườn, thanh long đang hút hàng, nhưng không có nhiều để bán, khoảng 1 tuần nữa mới có thanh long hàng điện. Hiện chỉ có một lượng nhỏ hàng thanh long điện thu hoạch sớm. Thương lái đang ráo riết vào tận vườn tìm thu mua bói trái sớm.

Dự báo từ nay đến cuối năm, giá thanh long có thể tiếp tục tăng hoặc ổn định từ 35-40 ngàn đồng/kg.