Triển vọng nghề nuôi và sản xuất giống cá chình

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nghề nuôi cá chình hoa thương phẩm. Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nghề nuôi cá chình hoa thương phẩm.

Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa