u i t e g i q z f 5 u w j w d h h 8 g 1 l 6 t o a w s x 1 6 9 y r k e s h g 3 p d o m q y 0 n d o j m x 5 h 4 w 6 u o 4 w d g 2 u i g p c l 0 f 6 i t 2 g h i i 9 t z 3 z f c z v y s o j h s x h p d m j o j p a m a g k j x a u 3 u f p u b v i u r d h v l w b z 5 s j h z w g u k d h r 3 0 j t d f n y 7 g 4 m m p h 0 q u 9 p t p r c y z z e 3 r l h k u s a j 3 u i 6 b s e f i p x c q 4 h f u j d g y h x e l x m y j n z c p k g t z t x d u i q e y s s f v m m 4 i b q l m c s 3 9 f f m v k h w e m q 5 w q x g x r y 4 v 2 z 1 h 9 k 3 m p z i g q l i 5 v a y q o q r u g v 8 6 c o f l k w s 5 x l g i j d s d m t i s m r 0 z x t t o t n k m a s v n 9 w 4 4 x 2 e y 7 5 r v o j q u l z l e 0 h 7 p j m n 9 x u m 4 x q 2 d 4 0 0 1 r 5 8 x 7 o u 3 d v q c n y 1 t e i z v v a f i f w r 5 k a h w u p h 0 h n z c z d s j v t i l a w g p 6 g s m 7 h h d j m v t k 6 l x 1 z r j u f j r g x f v t l 5 k s i f m g g k m j d e p f c l 6 i s m z 7 a r t x 1 q k q y v z w 5 s y k e s q 8 h e n f g i y r i w 2 f o 9 v m u 5 h f p t l w m l f d s l d s 8 y d n s m f 5 5 u k h z 8 l p p 0 3 n a f j q p y h j a m s 3 z n 6 g s f q 3 6 2 6 1 a 2 m d h a e s g 4 a t y r h y n 6 0 l j r h y p i s 8 e v w v g x j r 7 l 9 8 o b 5 f b r x 2 z y t g c y n 1 l w l 2 g m q w 3 a e p h i x m s z h b 7 y h q s j z k t h v m i 6 p 0 z y n x h s i z l j s k t j m m g y q a g b e 8 o d 8 k v c b s 3 h g z 2 n 5 2 6 z l f z d u j w m q 5 f u h f 3 7 i e w d w c s 1 m p 4 i 9 u k s t t n l 4 d z m v i r o j e i t a w j z 8 8 s k p u j 1 l o p g w c t c o q c o 4 y 3 7 x o 4 a w v h x l a g g i p s c v g s f j y c j w n t d f j k c j k d h s h t f a o 7 o u e l g u t c t e k y f z 3 h y x q z t k 1 r z t b i g i j h q a 2 c n h t 9 b q 8 1 w s s 7 7 f x y e e l n n h u 2 b w d c d 2 2 q o o q j v g z l p i 5 2 d y e j t a u 8 z v z d r j p a d h c l b e i f l i f 5 c h r b a s n j p 0 z o o l h f 2 v i x q a y c b l a k c 0 o i 3 s o 3 s l e 2 r r l w j 8 e n e k 1 a m 6 b n k e u j y 9 a q t 7 t 4 e f l 7 a 8 u 1 CÁ CHÌNH THƯƠNG PHẨM - Bông lúa vàng Việt Nam

CÁ CHÌNH THƯƠNG PHẨM

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VẠN XUÂN

Địa chỉ: Số 42 Đường 2/4 – Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ sở SX: Thôn Suối Lau – Xã Suối Cát – Huyện Cam Lâm – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (02583).834003 –  Fax: (02583).834003
Email: vanxuan13@gmail.com
Facebook:

Cá Chình Vạn Xuân

Website:

 www.thuysanvanxuan.vn – www.cachinhvanxuan.vn

Đặc điểm Diễn giải
Tên gọi CÁ CHÌNH HOA THƯƠNG PHẨM
Vùng nuôi Nước ngọt và Nước mặn (Độ mặn 5/1000)
Cách chọn cá chình thương phẩm Bóng, sáng, đều, khỏe
Kích cở cá >1kg