Công ty CP Giang Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG SƠN

Mã số thuế: 2400366764

Địa chỉ: Thôn Liên Cơ, Thị trấn NT Yên Thế, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Số TK: 13922012031010
Ngân hàng: NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – CHI NHÁNH BẮC GIANG

  • Giấy phép kinh doanh: 2400366764 – ngày cấp: 15/09/2006
  • Ngày hoạt động: 01/10/2006
  • Điện thoại: 02403876341 – Fax: (hide)
  • Giám đốc: NGUYỄN THỊ TÂM / NGUYỄN THỊ TÂM