CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUẢNG NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC THUỶ LỢI QUẢNG NAM
(EHW Co.Ltd)

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA,
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT, NHÌ, BA
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

– Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam.
– Địa chỉ: Số 03 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
– Điện thoại: 0510.3852685; Fax: 0510.3852690.
– Email: imcquangnam@gmail.com
– Website: www.imcquangnam.vn
– Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.
– Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác, quản lý công trình thủy lợi
– Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là:

          + Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương;

+ Sản xuất bê tông và lắp đặt cấu kiện bê tông thủy lợi;

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, sửa chữa công trình thủy lợi;

+ Tư vấn quản lý: Lập dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; lập hồ sơ mời thầu; thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán; phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, đấu thầu các công trình thủy lợi, cấp thoát nước, dân dụng, công nghiệp, giao thông, cơ khí, công trình năng lượng (DZ và TBA có cấp điện áp đến 35KV);

+ Tư vấn kỹ thuật: Thiết kế công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn, dân dụng, công nghiệp; giám sát công trình đường bộ, dân dụng, công nghiệp, hệ thống điện trong công trình dân dụng – công nghiệp, thủy lợi, đê, kè, thủy nông, đập, hồ chứa, đường bộ; khảo sát địa hình, địa chất công trình;

+ Dịch vụ du lịch: nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, lữ hành nội địa, vận chuyển hành khách, vận chuyển khách du lịch, tổ chức kinh doanh du lịch sinh thái;

+ Kinh doanh vật liệu xây dựng.

    Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng  Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

I. Quá trình thành lập

Quá trình thành lập, địa điểm trụ sở chính của Công ty
Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam, tiền thân trước đây là Công ty Quản lý Thuỷ nông, được thành lập theo Quyết định số 1064/QĐ-UB ngày 30/3/1977 của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.
Năm 1991, thực hiện chủ trương đổi mới tổ chức quản lý các hệ thống công trình thuỷ lợi phù hợp với yêu cầu thống nhất quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đã có Quyết định số 1621/QĐ-UB ngày 10/10/1991 thành lập Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi Quảng Nam – Đà Nẵng trên cơ sở thống nhất tổ chức Công ty quản lý thuỷ nông Phú Ninh và 09 xí nghiệp thuỷ nông trên trên địa bàn huyện.
Năm 1997, sau khi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng chia tách thành 02 đơn vị hành chính, Công ty Quản lý Khai thác công trình Thuỷ lợi Quảng Nam – Đà Nẵng được UBND tỉnh Quảng Nam tiếp nhận và đổi tên thành Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi Quảng Nam theo Quyết định số 1148/QĐ-UB ngày 20/6/1997.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, ngày 09/11/2009 UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3798/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam và phê duyệt Điều lệ Công ty tại Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 26/02/2010.
Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích, có nhiệm vụ quản lý các hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước cho dân sinh, công nghiệp và các ngành kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam/.
– Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI QUẢNG NAM
– Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 03, đường Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.852685 ; Fax: 05103.852690 – 05103.852685

II. Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
Chức năng
– Quản lý nước: Điều hoà phân phối nước, tiêu nước công bằng, hợp lý trong hệ thống công trình thuỷ lợi, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh, môi trường và các ngành kinh tế quốc dân khác.
– Quản lý công trình: Kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trong hệ thống công trình thuỷ lợi, đồng thời thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp công trình, máy móc, thiết bị; bảo vệ và vận hành công trình theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo công trình vận hành an toàn, hiệu quả và sử dụng lâu dài.
– Tổ chức và quản lý kinh tế: Xây dựng mô hình tổ chức hợp lý để quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tài sản và mọi nguồn lực được giao nhằm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi, kinh doanh tổng hợp theo qui định của pháp luật.
Nhiệm vụ
– Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình tưới tiêu nước, cấp nước theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình, phục vụ sản xuất, xã hội, dân sinh kịp thời và hiệu quả.
– Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích tưới tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trên cơ sở hợp đồng đặt hàng với cơ quan có thẩm quyền hoặc kế hoạch được giao.
– Sử dụng vốn, tài sản và mọi nguồn lực được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.
– Tận dụng công trình, máy móc thiết bị, lao động, kỹ thuật, đất đai, cảnh quan và huy động vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác, với điều kiện không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi được giao và tuân theo các quy định của pháp luật.
Bộ máy quản lý và điều hành Công ty:

III. Đặc điểm hoạt động

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.    Hình thức sở hữu vốn
Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam tiền thân là Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam, là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích được thành lập theo Quyết định số 3417/QĐ-UB ngày 09/12/1992 của UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Sau khi tỉnh QNĐN được chia tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, Công ty trở thành Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3306000007 ngày 30/6/1997 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Từ ngày 27/5/2010 Công ty Khai thác công trình thủy Lợi Quảng Nam chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy Lợi Quảng Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp số 4000100227 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam đăng ký lần đầu ngày 27/5/2010, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 09/4/2013.
Tổng vốn điều lệ của Công ty ghi trên Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp: 468.670.000.000 VND.
Trụ sở của Công ty đóng tại số 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
2.    Lĩnh vực kinh doanh
Khai thác, quản lý công trình thủy lợi.
3.    Ngành nghề kinh doanh
Hoạt động chính của Công ty là:
– Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương;
– Sản xuất bê tông và lắp đặt cấu kiện bê tông thủy lợi;
– Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, sửa chữa công
trình thủy lợi;
– Tư vấn quản lý: Lập dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; lập hồ sơ mời thầu; thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự    toán; phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, đấu thầu các công trình thủy lợi, cấp thoát nước, dân dụng, công nghiệp, giao thông, cơ khí, công trình năng lượng (DZ và TBA có cấp điện áp đến 35KV);
– Tư vấn kỹ thuật: Thiết kế công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn, dân dụng, công nghiệp; giám sát công trình đường bộ, dân dụng, công nghiệp, hệ thống điện trong công trình dân dụng – công nghiệp, thủy lợi, đê, kè, thủy nông, đập, hồ chứa, đường bộ; khảo sát địa hình, địa chất công trình;
– Dịch vụ du lịch: nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, lữ hành nội địa, vận chuyển hành khách, vận chuyển khách du lịch, tổ chức kinh doanh du lịch sinh thái;
– Kinh doanh vật liệu xây dựng.