Not Found

The requested URL index.php was not found on this server.


Apache/2.2.22 (Linux) Server at Port 80
1 GÀ TA CHỌN LỌC DÒNG CK3 - Bông lúa vàng Việt Nam

GÀ TA CHỌN LỌC DÒNG CK3

Dòng CK3 là dòng có hình thể lớn, tăng trọng nhanh nhất trong 3 dòng và tiêu tốn thức ăn thấp nhất. Gà trống chân cao, mình dài, lông tía đen, mào cờ và mào nụ. Gà mái màu lông nâu đậm hoặc nâu nhạt điểm đen, tai tích, mào đỏ.

1. THỜI GIAN SINH TRƯỞNG 90 NGÀY:
– Tỷ lệ nuôi sống đạt 98%
– Trọng lượng bình quân: 2.0-2.2 kg/con
– Tiêu tốn thức ăn (FCR) 2.2 – 2.4 kg cho 1kg tăng trọng

2. THỜI GIAN SINH TRƯỞNG 105 NGÀY:
– Tỷ lệ nuôi sống đạt 97-98%
– Trọng lượng bình quân: 2.4-2.6 kg/con
– Tiêu tốn thức ăn (FCR) 2.5 – 2.55 kg cho 1kg tăng trọng