Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam: Nỗ lực phục vụ sản xuất và đời sống

Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, song những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, các ban ngành; sự phối hợp có hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; đặc biệt là sự nỗ lực phấn […]

Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, song những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, các ban ngành; sự phối hợp có hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động đã giúp Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam (Công ty Thủy lợi Quảng Nam) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó phục vụ hiệu quả nhu cầu cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà.

Công ty Thủy lợi Quảng Nam hiện đang trực tiếp quản lý, khai thác 17 hồ chứa nước, 28 trạm bơm điện, 30 đập dâng và gần 900 km kênh mương các loại; Phục vụ tưới cho hơn 50.000ha đất sản xuất nông nghiệp; tiêu nước, chống ngập úng cho hơn 100.000ha đất nông nghiệp; cấp nước cho nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt và cho công nghiệp trên địa bàn 13 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam và 03 Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

 

Giám đốc Công ty – ông Nguyễn Đình Hải cho biết, trong sản xuất nông nghiệp, thủy lợi là ngành quan trọng hàng đầu nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Nhiều năm trở lại đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, cực đoan. Bên cạnh đó cơ chế chính sách về thủy lợi, cơ chế chính sách doanh nghiệp thường xuyên thay đổi, điều chỉnh, bổ sung mà vẫn còn những tồn tại, bất cập;… gây nhiều khó khăn phức tạp cho Công ty trong hoạt động khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của các ngành, các cấp cùng quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và người lao động đã giúp Công ty vượt qua được khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ làm tốt công tác đầu tư, duy tu, sữa chữa đã giúp đơn vị phát huy được hiệu quả của các công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất tốt, góp phần quan trọng trong công tác tưới, chống hạn, chống nhiễm mặn…, đảm bảo cung ứng nước cho sản xuất, sinh hoạt và đời sống nhân dân. Trong năm 2017 vừa qua, nhờ tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp, gia cố và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống thủy lợi, đặc biệt là khâu tổ chức vận hành tốt hệ thống công trình thủy lợi, nên Công ty đã đảm bảo cung ứng nguồn nước tưới cho hơn 50.426 ha đất sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương, tăng hơn 58ha so với kế hoạch đề ra, không để xảy ra tình tạng hạn, nhiểm mặn, ngập úng làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân. Tổng doanh thu của đơn vị đạt hơn 65 tỷ đồng, trong đó thu thủy lợi phí đạt hơn 47 tỷ đồng, còn lại thu từ các nguồn hợp pháp khác.

Theo chia sẻ của ông Hải, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy lợi Quảng Nam chủ yếu hướng vào phục vụ lĩnh vực công ích kinh tế, dân sinh theo nhiệm vụ chính trị mà tỉnh giao. Tiêu chí đề ra cho việc phát triển là phục vụ tốt cho ngành nông nghiệp, công nghiệp trong tỉnh; các sản phẩm, dịch vụ của Công ty thể hiện giá trị ngoài xã hội, phát huy được hiệu quả của công trình, đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Với tôn chỉ hoạt động như trên cùng sự bén nhạy của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, những năm qua Công ty luôn thực hiện đúng kế hoạch mà tỉnh giao, hoàn thành các chỉ tiêu giao nộp thuế, lệ phí kịp thời gian, đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất. Đặc biệt Công ty luôn dành nhiều sự quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng đời sống vật chất lẫn tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ CBCNV.

Là đơn vị kinh tế làm nhiệm vụ dịch vụ quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời sống nên trong thời gian tới, mục tiêu hàng đầu của Công ty Thủy lợi Quảng Nam là nâng cao năng lực hoạt động; tiếp tục khẳng định vai trò, nhiệm vụ của đơn vị trong việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trước mắt trong năm 2018 này, đơn vị tập trung cho công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng nước cho sinh hoạt công nghiệp đảm bảo chất lượng và số lượng; đảm bảo an toàn toàn bộ hệ thống công trình; phấn đấu diện tích tưới cả năm đạt trên 50.400 ha; phấn đấu doanh thu đạt khoảng 60 tỷ đồng. Công ty cũng dành sự quan tâm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động bởi với Công ty con người luôn là vốn quý, là nền tảng phát triển của đơn vị cả hiện tại lẫn trong tương lai.

Công Luận