Hành động ngay bây giờ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tả lợn Châu Phi

Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) đưa ra một sáng kiến chung về Kiểm soát Toàn cầu đối với dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Thịt lợn là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới, chiếm 35,6% lượng tiêu thụ thịt toàn […]

Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) đưa ra một sáng kiến chung về Kiểm soát Toàn cầu đối với dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

Thịt lợn là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới, chiếm 35,6% lượng tiêu thụ thịt toàn cầu. Trong những năm gần đây, bệnh tả lợn Châu Phi (ASF) – có thể gây tử vong tới 100% – đã trở thành một cuộc khủng hoảng lớn đối với ngành công nghiệp thịt lợn, gây thiệt hại lớn cho đàn lợn và gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Hiện đang ảnh hưởng đến một số quốc gia ở Châu Phi, Châu Á và Thái Bình Dương và Châu Âu và không có vắc-xin hiệu quả, dịch bệnh này không chỉ làm giảm sức khỏe và phúc lợi động vật mà còn ảnh hưởng xấu đến sinh kế của người nông dân.

Trong bối cảnh khó khăn do COVID-19, dịch  bệnh tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay. Nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi ASF thiếu nguồn nhân lực, tài chính hoặc kỹ thuật đầy đủ để nhanh chóng phát hiện, ứng phó và ngăn chặn các bệnh động vật.

“Trong thế giới toàn cầu hóa này, nơi các bệnh có thể lây lan nhanh chóng qua biên giới, cần chia sẻ kịp thời các thông tin khoa học mới nhất, hợp tác quốc tế và thông báo về ASF để ngăn chặn sự lây lan xuyên biên giới và giảm thiểu tác động”, Phó Tổng Giám đốc FAO, Maria Helena Semedo nói.

OIE và FAO kêu gọi các quốc gia và đối tác hợp tác chống lại căn bệnh lợn chết người này bằng cách áp dụng Sáng kiến ​​mới về Kiểm soát dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên toàn cầu. Dựa trên kinh nghiệm về sự hợp tác lâu dài giữa OIE và FAO để quản lý các rủi ro liên quan đến sức khỏe động vật, Khung toàn cầu chung về Kiểm soát tiến bộ các bệnh động vật xuyên biên giới (GF-TADs) đã phát triển Sáng kiến này với mục đích thúc đẩy quan hệ đối tác quốc gia, khu vực và toàn cầu, để tăng cường các biện pháp kiểm soát và để giảm thiểu tác động của căn bệnh phức tạp và đầy thách thức này.

Sáng kiến ​​kiểm soát toàn cầu đối với dịch bệnh tả lợn Châu Phi nhằm cải thiện khả năng của các quốc gia trong việc kiểm soát (ngăn chặn, phản hồi, xóa bỏ) dịch bệnh bằng cách sử dụng Tiêu chuẩn quốc tế OIE và các thực tiễn tốt nhất dựa trên khoa học mới nhất; Thiết lập một khung phối hợp và hợp tác hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên toàn cầu; Tạo điều kiện kinh doanh liên tục đảm bảo sản xuất và thương mại an toàn để bảo vệ hệ thống thực phẩm.

Các hành động phối hợp như một phần của Sáng kiến ​​Toàn cầu cần diễn ra cùng với việc duy trì tính minh bạch về báo cáo các bệnh động vật và đầu tư vào các hệ thống y tế động vật mạnh mẽ và bền vững.

Sáng kiến ​​toàn cầu xây dựng dựa trên những nỗ lực trong khu vực trước đây và tuân theo các khuyến nghị của các chuyên gia bệnh tả lợn Châu Phi từ khắp nơi trên thế giới. Nhằm mục đích tăng cường khả năng Dịch vụ Thú y quốc gia để quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng và triển khai các chương trình kiểm soát quốc gia dịch bệnh, với việc hợp tác khu vực công, tư. Giảm thiểu rủi ro với các bên liên quan sẽ là một yếu tố quan trọng để giải quyết hiệu quả các lộ trình rủi ro và thực hành rủi ro cao.

Trên phạm vi toàn cầu, sự lan rộng bền vững của dịch bệnh tả lợn Châu Phi đặt ra mối đe dọa đối với an ninh lương thực, phát triển kinh tế và nông nghiệp nông thôn. Dịch bệnh này là kìm hãm ngành nông nghiệp phát huy hết tiềm năng, tạo ra việc làm và xóa đói giảm nghèo, cũng như hoạt động trong đầu tư vào phát triển ngành chăn nuôi lợn. Do đó, sự kiểm soát toàn cầu của dịch bệnh tả lợn Châu Phi sẽ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đáng chú ý là các Mục tiêu 1 (Không nghèo) và 2 (Không đói).

MH (Theo FAO)