Dự báo sâu bệnh trong tuần từ 11 – 17/6/2019

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu – rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại trên trà lúa mùa muộn, gây cháy ổ nhỏ trên giống nhiễm không phòng trừ kịp thời. Bệnh khảm lá sắn tiếp tục gây hại   Trên lúa Các tỉnh Bắc bộ: Bệnh bạc […]

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu – rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại trên trà lúa mùa muộn, gây cháy ổ nhỏ trên giống nhiễm không phòng trừ kịp thời.

Bệnh khảm lá sắn tiếp tục gây hại

 

Trên lúa

Các tỉnh Bắc bộ: Bệnh bạc lá hại tăng trên giống nhiễm, diện tích bón thừa đạm, bón đạm muộn. Chuột, bệnh khô vằn, bọ xít dài, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh lem lép… tiếp tục gây hại.

Các tỉnh Bắc Trung bộ: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa Hè Thu giai đoạn đầu vụ. Sâu cuốn lá, rầy phát sinh và gây hại tăng.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá… gây hại các trà lúa lúa giai đoạn đứng cái – đòng trỗ. Chuột gây hại trên các trà lúa giai đoạn đòng trỗ, hại nặng cục bộ ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương, những nơi tổ chức phòng trừ chưa tốt.

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi trưởng thành mang trứng – tuổi 1. Bệnh đạo ôn lá xuất hiện trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh với mức độ nhẹ, bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện ở giai đoạn đòng trỗ. Lưu ý bọ trĩ trên lúa mới gieo sạ, rầy phấn trắng giai đoạn mạ – đẻ nhánh; bệnh cháy bìa lá, chuột giai đoạn đòng trỗ – chín.

Trên cây trồng khác

Cây ngô và rau, màu: Bệnh huyết dụ, lùn sọc đen, sâu đục thân… có xu hướng gây hại tăng trên cây ngô; bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang… gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp… tiếp tục hại; Bệnh chảy gôm, bệnh loét… gây hại trên các vườn cây già cỗi.

Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.

Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bệnh thối búp… tiếp tục gây hại.

Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ… gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch.

Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại.

Cây cà phê: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại trên cà phê chè ở Lâm Đồng.

Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm… tiếp tục gây hại.

Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh khô cành gia tăng hại…

CỤC BVTV