Hải Phòng: 34 bài thi tăng điểm sau khi phúc khảo

Hội đồng thi số 3, Sở GD-ĐT Hải Phòng vừa hoàn thiện việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Quá trình rà soát cho thấy, kỳ thi THPT quốc gia năm nay tại Hải Phòng được thực hiện an toàn, nghiêm túc. Theo đó, năm nay […]

Hội đồng thi số 3, Sở GD-ĐT Hải Phòng vừa hoàn thiện việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Quá trình rà soát cho thấy, kỳ thi THPT quốc gia năm nay tại Hải Phòng được thực hiện an toàn, nghiêm túc.

aHR0cDovL2tpbmh0ZW5vbmd0aG9uLnZuL21lZGlhL25ld3MvMDgzNTdkZGExMzBlYzliODVmYTYwZGIyY2Y5NzliN2IvaW1nXzQzMDEuSlBH

Theo đó, năm nay số lượng bài thi có yêu cầu phúc khảo là 1.046 (trong đó Ngữ văn là 194 bài; Toán 291 bài; Vật lý 135 bài; Hóa học 110 bài; Sinh học 45 bài; Lịch sử 57 bài; Địa lý 36 bài; Giáo dục công dân 14 bài; Tiếng Anh 159 bài; Tiếng Pháp 4 bài và Tiếng Đức 1 bài).

Sở GD-ĐT Hải Phòng cũng đã hoàn thành chấm phúc khảo bài thi của những thí sinh có nguyện vọng. Kết quả là có 38 bài thi thay đổi điểm sau khi phúc khảo.

Cụ thể, môn Ngữ văn có 31 bài thi thay đổi chênh lệch so với trước đó là 0,25 điểm, trong đó có 27 bài được tăng thêm 0,25 điểm và 4 bài bị giảm 0,25 điểm.

Đối với các môn trắc nghiệm, có 7 bài thi thay đổi từ 1- 2 điểm do thí sinh tô sai mã đề thi. Không có bài thi nào phải tổ chức đối thoại giữa các cặp chấm lần 1 và chấm phúc khảo.

Sở GD-ĐT Hải Phòng đã gửi báo cáo về rà soát kết quả thi THPT quốc gia 2018 về Bộ GD-ĐT. Công tác tổ chức thi, coi thi và chấm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tuân thủ đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.