Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tới thăm và làm việc tại Công ty cổ phần giống – vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

Ngày 2/10, hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tới thăm và làm việc tại Công ty cổ phần giống – vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, thăm cánh đồng trồng lúa J02 tại xá Cao Xá, Lâm Thao và đánh giá hiệu quả cũng như định hướng đẩy mạnh lúa J02 vào […]

Ngày 2/10, hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tới thăm và làm việc tại Công ty cổ phần giống – vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, thăm cánh đồng trồng lúa J02 tại xá Cao Xá, Lâm Thao và đánh giá hiệu quả cũng như định hướng đẩy mạnh lúa J02 vào tỉnh Bắc Giang.

Hiện Bắc Giang đang trồng lúa J02 trên quy mô nhỏ. Do đó, Công ty cổ phần giống – vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam đã chủ động mời hội Nông dân tỉnh Bắc Giang về thăm mô hình liên kết trồng giống lúa chất lượng cao J02 tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Qua đó, hai bên đã trao đổi một số vấn đề về kỹ thuật trồng, thuận lợi và khó khăn trong quá trình trồng lúa chất lượng cao J02.

Mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi giữa UBND xã Cao Xá với Công ty Cổ phần giống – vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam đã thử nghiệm giống lúa J02 vào cơ cấu giống sản xuất vụ mùa 2019 triển khai trên vùng sản xuất lúa tập trung liền vùng, liền thửa quy mô 100 ha với sự tham gia của hơn 1.000 hộ nông dân.

Kết quả, cây lúa có chiều cao 15-18 cm, trung bình đạt 118 hạt/bông, năng suất trung bình ước đạt trên 66 tạ/ha, ước tính lợi nhuận đạt trên 21 triệu đồng/ha, cao gấp 4 lần so với diện tích đối chứng sử dụng giống lúa Khang Dân 18.

Từ hiệu quả của mô hình này đã khuyến khích Bắc Giang sang vụ xây dựng mô hình tương tự và nhân rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống người nông dân, đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới.