ĐẦU TRÂU HỒ TIÊU KINH DOANH

Thành phần định lượng:

– Đạm tổng số (Nts): 19%;

– Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%;

– Kali hữu hiệu (K2Ohh): 19%;

– Kẽm (Zn): 150ppm;

– Bo (B) : 80ppm;

– Độ ẩm: ≤2,5%

Công dụng:

– Trái lớn nhanh, nhiều hạt chắc.

– Tăng tính thơm, độ cay của hạt.

– Tăng khả năng chống chịu trong điều kiện bất lợi

Cách dùng:

– Hồ tiêu (nuôi trái): 0,2-0,3 kg/nọc/lần

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

phan bon dau trau