ĐẦU TRÂU MÙA KHÔ

Thành phần định lượng:

– Đạm (Nts): 20%

– Lân (P2O5hh): 6%

– Kali (K2Ohh): 5%

– Lưu huỳnh (S): 13%

– 30ppm Fe; 45ppm Cu; 190ppm Zn; 140ppm B; 105ppm Mn.

Công dụng:

– Cây cà phê phục hồi nhanh sau thu hoạch.

– Giúp cây có nhiều hoa và hoa nở đều.

– Tăng khả năng đậu quả.

– Tăng khả năng chống chịu trong điều kiện bất lợi.

Cách dùng:

+ Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 150-200 kg/ha/lần

+ Giai đoạn kinh doanh (bón 2 lần trong mùa khô): 200-300 kg/ha/lần

* Chú ý: Lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

phan bon dau trau