ĐẦU TRÂU TE + AGRO CÀ PHÊ

Thành phần định lượng:

– Đạm (Nts): 18%

– Lân (P2O5hh): 16%

– Kali (K2Ohh): 8%

– Lưu huỳnh (S): 7%

– n-BTPT: 10ppm; Độ ẩm ≤ 2,5%

Công dụng:

– Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.

– Phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

– Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Cách dùng:

– Cà phê nuôi trái (bón vào đầu mùa mưa): 600-800 kg/ha

* Chú ý: Lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

phan bon dau trau