ĐẦU TRÂU TE+ AGRO LÚA 2

THÀNH PHẦN

– Đạm (Nts): 18%; Lân (P2O5hh): 4%; Kali (K2Ohh): 20%; Lưu huỳnh (S): 1,5%.

– Zn: 120ppm, B: 100ppm, n-BTPT: 35ppm, Độ ẩm ≤ 2,5%

CÔNG DỤNG:

– Chống thất thoát phân đạm, hạ giá thành sản phẩm

– Đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt

– Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận

CÁCH DÙNG:

– Lúa (bón đón đòng): 100-150 kg/ha

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.