Đường RS Phổ Phong Bao 50kg

Nhà máy Đường Phổ Phong 
Địa chỉ : xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0255. 3855 001
Fax : 0255 . 0855 040
Công ty Thương Mại Thành Phát 
Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0255. 3822 955
Fax : 0255 . 3811 822
Email : trade@qns.com.vn
Website : www.qns.com.vn