NPK ĐẦU TRÂU 20-10-5

Thành phần định lượng:

– Đạm tổng số (Nts): 20%;

– Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%;

– Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%;

– Độ ẩm : ≤2,5%

Cách dùng:

– Cây lương thực (bón thúc 1 và thúc 2): 100-200 kg/ha/lần

– Cây công nghiệp (kiến thiết cơ bản và sau thu hoạch): 300 – 500 kg/ha/lần

– Cây ăn trái:

+ Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 1-2 kg/cây/năm

+ Giai đoạn kinh doanh: 1-3 kg/cây/lần

– Rau lá: 100 – 200 kg/ha/lần

Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

phan bon dau trau