Bút đo độ dẫn EC/TDS/nhiệt độ AD31/AD32

Ứng dụng: Kiểm tra EC, TDS, nhiệt độ của môi trường nước (các nguồn nước: nước ao hồ nuôi trồng thuỷ sản, bể cá cảnh, bể thủy sinh, môi trường thủy canh, nước máy, nước giếng, nước thải…).

Đặc tính kỹ thuật:

AD31 AD32
Khoảng đo EC: 0-3999 µS/cm
TDS: 0-2000 ppm
Nhiệt độ: 0-60 độ C (32-140 độ F)
EC: 0-20.00 mS/cm
TDS: 0-10.00 ppt
Nhiệt độ: 0-60 độ C (32-140 độ F)
Độ phân giải EC: 1 µS/cm
TDS: 1 ppm
Nhiệt độ: 0.1 độ C (0.1 độ F)
EC: 0.01 mS/cm
TDS: 0.01 ppt
Nhiệt độ: 0.1 độ C (0.1 độ F)
Độ chính xác EC/ TDS: +/- 2 toàn thang đo
Nhiệt độ: +/-0.5 độ C / +/- 1 độ F
EC/ TDS: +/- 2 toàn thang đo
Nhiệt độ: +/-0.5 độ C / +/- 1 độ F
Hiệu chuẩn tự động tự động
Pin 4 pin x 1.5V, tự động tắt nếu không đo. 4 pin x 1.5V, tự động tắt nếu không đo.
Hiển thị Hiển thị đồng thời bằng màn hình LCD Hiển thị đồng thời bằng màn hình LCD
Kích thước
Trọng lượng
Chức năng giữ giá trị đo “hold”
Có khả năng bù nhiệt ATC

 

Cung cấp bao gồm:

– Bút đo độ dẫn EC/TDS/nhiệt độ

– Dung dịch chuẩn 1413 µS/cm, 20 ml (kèm theo máy AD31)

– Dung dịch chuẩn 12.88 mS/cm , 20 ml (kèm theo máy AD32)

– 4 pin 1.5V, hộp đựng, hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt và tiếng Anh)

 

Hướng dẫn sử dụng:

Xem chi tiết trong bản Hướng dẫn sử dụng kèm trong hộp sản phẩm.

Xem Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh tại đây

 Video hướng dẫn hiệu chuẩn bút đo EC/TDS/nhiệt độ AD31:

 

 Video hướng dẫn sử dụng bút đo EC/TDS/nhiệt độ AD32:

 Video hướng dẫn hiệu chuẩn bút đo EC/TDS/nhiệt độ AD32:

 

 Video hướng dẫn cách thay pin bút đo EC/TDS/nhiệt độ AD31/AD32:

 

AD31 Waterproof Conductivity-TDS-TEMP Pocket Testers with replaceable electrode

AD31 is a waterproof Conductivity, TDS and temperature tester. The housing has been completely sealed against humidity. All Conductivity and TDS readings are automatically temperature compensated (ATC),and temperature values can be displayed in °C or °F units. The Conductivity/TDS conversion factor (CONV) can be selected at one point. Measurements are highly accurated with a unique stability indicator right on the LCD.

The model is also provided with a low battery symbol which warms the user when the batteries need to be replaced. The AD32P probe supplied with the meters, is interchangeable and can be easily replaced by the user. The ncapsulated temperature sensor allows fast and accurate temperature measurements and compensation.

Supplied in a carton box complete with protective cap, calibration solution in sachet (1413 µS/cm, 20 ml), 4 x 1.5V batteries and user manual.

 

AD32 Waterproof Conductivity-TDS-TEMP Pocket Testers with replaceable electrode

AD32 is a waterproof Conductivity, TDS and temperature testers. The housing has been completely sealed against humidity. All Conductivity and TDS readings are automatically temperature compensated (ATC), and temperature values can be displayed in °C or °F units. The Conductivity/TDS conversion factor (CONV) can be selected at one point. Measurements are highly accurated with a unique stability indicator right on the LCD.

The models is also provided with a low battery symbol which warms the user when the batteries need to be replaced. The AD32P probe supplied with the meters, is interchangeable and can be easily replaced by the user. The encapsulated temperature sensor allows fast and accurate temperature measurements and compensation.

Supplied in a carton box complete with protective cap, calibration solution in sachet (12.88 mS/cm , 20 ml), 4 x 1.5V batteries and user manual.