Mô hình, kỹ thuật nuôi thỏ đạt hiệu quả kinh tế cao