Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành

Bộ NN-PTNT đã ban hành Kế hoạch số 3088/KH-BNN-TCCB về tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây là hoạt động có ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động tổ […]

Bộ NN-PTNT đã ban hành Kế hoạch số 3088/KH-BNN-TCCB về tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, được tổ chức trong tháng 10/2018.

Lễ tuyên dương sẽ được truyền hình trực tiếp, có sự tham dự, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành. Bộ NN-PTNT sẽ long trọng tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng:

1. Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trong ngành; các HTX, DN hoạt động trong lĩnh vực NN- PTNT; nông dân SXKD giỏi… có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện tái cơ cấu ngành.

2. Trao tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ III cho các tập thể, cá nhân có sản phẩm tiêu biểu, xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật, vật tư mới được ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả cao vào SX hoặc có sản phẩm nông sản hàng hóa mới có quy mô SX lớn, có thương hiệu trên thị trường; vật tư sản phẩm từ ứng dụng công nghệ cao đã được phổ biến rộng rãi, góp phần tạo ra những thành quả về tái cơ cấu ngành.

3. Trao tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” lần thứ II cho những DN đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực NN-PTNT gồm những DN tham gia tạo liên kết chuỗi SX; đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa mới với khối lượng lớn, có năng suất, chất lượng, thương hiệu; phát triển thị trường tiêu thụ, đạt kim ngạch XK cao… khẳng định vai trò “đầu tàu” trong thực hiện tái cơ cấu ngành 5 năm qua.

Bộ NN-PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, DN căn cứ vào thành tích, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các văn bản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ http://www.mard.gov.vn – Mục tin tức – Thi đua khen thưởng để khẩn trương lập hồ sơ tham gia gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo quy định. Số điện thoại 02438434673; Fax: (024) 38436815; Email: tdkt@mard.gov.vn.