Video Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến ngành nông nghiệp – 09/11/2018

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Lễ tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 9.11.2018. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV tại cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Lễ tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 9.11.2018. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV tại cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội