Giải thưởng Bông lúa vàng được xét tặng 3 năm một lần

Đây là điểm mới được nêu tại Thông tư 06/2014/TT-BNNPTNT quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được áp dụng từ 27/3/2014. Giải thưởng được xét tặng 3 năm 1 lần So với quy định hiện hành tại Thông tư 10/2010/TT-BNNPTNT, […]

Đây là điểm mới được nêu tại Thông tư 06/2014/TT-BNNPTNT quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được áp dụng từ 27/3/2014.
Giải thưởng được xét tặng 3 năm 1 lần

So với quy định hiện hành tại Thông tư 10/2010/TT-BNNPTNT, việc xét tặng sẽ được thực hiện 3 năm 1 lần thay vì 2 năm 1 lần như hiện nay.

Việc xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam nhằm ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có sản phẩm tiêu biểu, xuất sắc, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đây là Giải thưởng duy nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trao tặng cho các tập thể, cá nhân có sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện xét tặng.

Giải thưởng được tổ chức xét tặng 3 năm một lần. Sản phẩm tham gia xét tặng bao gồm 3 nhóm.

Nhóm sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học: giống cây trồng nông lâm nghiệp; giống vật nuôi và thủy sản; các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; công trình nghiên cứu khoa học, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới.

Nhóm sản phẩm là hàng hóa tiêu dùng: sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị, thương hiệu hàng hoá có uy tín.

Nhóm các sản phẩm là những mô hình về tổ chức sản xuất, phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cũng nêu rõ, mỗi lần xét trao tặng Giải thưởng cho tối đa 100 sản phẩm thuộc 3 nhóm đối tượng trên.

Sản phẩm tham gia phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận

Giải thưởng trao tặng cho các tập thể, cá nhân (tác giả, đồng tác giả) trong, ngoài ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện: Sản phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Cụ thể, các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận.

Kết quả công trình  nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng Khoa học công nghệ cấp có thẩm quyền nghiệm thu đạt loại xuất sắc và được ứng dụng trong sản xuất trên quy mô lớn; có ít nhất 03 năm được Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận.

Các loại giống cây trồng nông lâm nghiệp; giống vật nuôi và thủy sản; vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ được áp dụng, triển khai vào sản xuất trong thời gian ít nhất 03 năm, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận…

Các sản phẩm tham gia dự giải cũng phải đáp ứng điều kiện: Không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu kiện, khiếu nại về năng suất, chất lượng của sản phẩm và không ảnh hưởng đến sức khỏe của người và môi trường. Đồng thời, phải có đầy đủ tài liệu chứng minh những sản phẩm đó thuộc quyền sở hữu của tác giả hoặc đồng tác giả.

Nhiều quyền lợi của tập thể, cá nhân được tặng Giải thưởng

Lễ trao tặng Giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Bộ Canh nông, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ngày 14/11) của năm xét tặng Giải thưởng. Lễ trao tặng Giải thưởng được tổ chức trang trọng, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tôn vinh các tập thể, cá nhân.

Tập thể, cá nhân được tặng Giải thưởng ngoài việc được tặng Cúp Giải thưởng, Giấy chứng nhận Giải thưởng và Bằng khen; được thưởng tiền hoặc hiện vật theo quy định hiện hành còn được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh sản phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng; được khai thác, sử dụng Logo Giải thưởng kể từ khi được trao giải; được in ấn phẩm để quảng bá sản phẩm tại các thị trường trong nước và quốc tế.

Thông tư 06 có hiệu lực thi hành từ 27/3/2014.