Quyết định số 4262/QĐ-BNN-TCCB về việc Tặng bằng khen trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2013-2018

Theo thông tin từ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 30/10/2018 Bộ đã chính thức ra Quyết định số 4262/QĐ-BNN-TCCB về việc Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 20 Hợp tác xã và 20 nông dân/chủ trang trại Đã có thành […]

Theo thông tin từ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 30/10/2018 Bộ đã chính thức ra Quyết định số 4262/QĐ-BNN-TCCB về việc Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 20 Hợp tác xã và 20 nông dân/chủ trang trại Đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2013-2018. Chi tiết như sau:

Theo mard.gov.vn