Quyết định số 4264/QĐ-BNN-TCCB về việc tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” năm 2018

Theo thông tin từ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 30/10/2018 Bộ đã chính thức ra Quyết định số 4264/QĐ-BNN-TCCB về việc Tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” năm 2018 cho 45 tập thể, tác giả, nhóm tác giả của 45 sản phẩm tiêu biểu đóng góp vào sự […]

Theo thông tin từ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 30/10/2018 Bộ đã chính thức ra Quyết định số 4264/QĐ-BNN-TCCB về việc Tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” năm 2018 cho 45 tập thể, tác giả, nhóm tác giả của 45 sản phẩm tiêu biểu đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chi tiết như sau:

Theo mard.gov.vn