Cán bộ, lao động công ty TNHH 1 thành viên Sông Chu học tập, làm theo gương Bác

Những năm gần đây, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Sông Chu đã được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn […]

Những năm gần đây, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Sông Chu đã được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công ty. 

Liên tục 2 năm 2016, 2017, anh Trần Trí Dũng cán bộ Chi nhánh thuỷ lợi Nông Cống đã được Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hoá công nhận 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và được triển khai sâu rộng ra nhiều đơn vị trong công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Sông Chu.

Anh Trần Trí Dũng, Cán bộ kỹ thuật Chi nhánh thuỷ lợi Nông Cống: Công việc của chúng tôi là phải thường xuyên hoạt động trong tình huống mưa bão và để sửa chữa được máy móc ngập dưới nước là hết sức khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, để giúp anh em giảm bớt khó khăn, tôi đã mày mò rút kinh nghiệm thực tế để tạo nên các sáng kiến mới, đem lại hiệu quả. Đây cũng là 1 trong những hoạt động cụ thể để hưởng ứng cuộc vận động học tập làm theo gương Bác của công ty.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự thiết thực, ngày càng có nhiều cá nhân như anh Trần Trí Dũng, công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Sông Chu đã triển khai việc học tập và làm theo gương Bác gắn với từng nội dung công việc cụ thể, khơi dậy tính năng động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động trong công ty.

  
Ông Lê Văn Thuỷ, Tổng Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Sông Chu: Toàn thể công ty chúng tôi xác định việc học tập làm theo gương Bác là kim chỉ nam để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Vì có học tập, làm theo gương Bác bằng những hoạt động cụ thể mới có thể đem lại kết quả thực tế. Ngoài ra chúng tôi cũng có chế độ khuyên khích cán bộ, lao động bằng cách hỗ trợ họ có các sáng kiến kỹ thuật và đặc biệt là phải lấy Đảng viên làm người gương mẫu đi đầu để nêu cao, phát động các phong trào.

Vì vậy, chỉ trong 2 năm 2016, 2017 công ty đã có 30 sáng kiến được Hội đồng khoa học tỉnh Thanh Hoá công nhận. Nhiều phong trào thiết thực như “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, nông thôn”; đảm bảo “Tưới đủ nước, tưới tiết kiệm”, giữ gìn môi trường “Xanh – sạch – đẹp” đã được phát động, thực hiện có hiệu quả. Công ty đã duy tu, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được hàng trăm công trình đưa vào khai thác, bảo đảm nguồn nước tưới và chủ động thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Từ các phong trào thi đua, học tập, làm theo gương Bác, ở cả 17 chi nhánh trực thuộc công ty đều đã xuất hiện ngày càng nhiều những gương người tốt, việc tốt, mô hình hay và cách làm sáng tạo. Thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên theo dõi, đề cao nguyên tắc phê và tự phê; biểu dương, khuyến khích tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với nâng cao năng suất lao động; cán bộ lãnh đạo, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, năng động, nhiệt tình, sâu sát với công việc và luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh Hường – Cao Tùng

Theo truyenhinhthanhhoa.vn