TH True Milk – Cuộc cách mạng sữa tươi sạch

Khi TH bắt đầu bước chân vào thị trường sữa Việt Nam 5 năm trước đây, không ai nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn, thương hiệu TH true MILK sẽ phát triển nhanh như ngày nay. Một kỷ lục châu Á vừa được xác lập và đó là kết quả của một tư duy […]

Khi TH bắt đầu bước chân vào thị trường sữa Việt Nam 5 năm trước đây, không ai nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn, thương hiệu TH true MILK sẽ phát triển nhanh như ngày nay. Một kỷ lục châu Á vừa được xác lập và đó là kết quả của một tư duy vượt trội, một sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ cao của thế giới và sự thăng hoa của trí tuệ Việt, thiên nhiên Việt…

Cuộc cách mạng sữa tươi sạch của TH True Milk. Qua video này, bạn sẽ hiểu thế nào là sữa tươi hoàn nguyên và sữa tươi đúng nghĩa…