Phân bón NPK Cà Mau

Là nhà sản xuất và cung cấp phân bón hàng đầu của Việt Nam, PVCFC với thương hiệu Đạm Cà Mau sẽ tích cực tham gia vào thị trường phân bón NPK để cung cấp loại phân bón đa lượng đạm, kali, lân từ đó giảm tác hại, nâng cao hiệu quả sử dụng và […]

Là nhà sản xuất và cung cấp phân bón hàng đầu của Việt Nam, PVCFC với thương hiệu Đạm Cà Mau sẽ tích cực tham gia vào thị trường phân bón NPK để cung cấp loại phân bón đa lượng đạm, kali, lân từ đó giảm tác hại, nâng cao hiệu quả sử dụng và tăng năng suất.