Quyết định số 4263/QĐ-BNN-TCCB về việc tặng Danh hiệu”Doanh nghiệp vì nhà nông” năm 2018

Theo thông tin từ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 30/10/2018 Bộ đã chính thức ra Quyết định số 4263/QĐ-BNN-TCCB về việc công bố 53 Doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp,nông thôn đạt Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” năm 2018. Chi tiết […]

Theo thông tin từ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 30/10/2018 Bộ đã chính thức ra Quyết định số 4263/QĐ-BNN-TCCB về việc công bố 53 Doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp,nông thôn đạt Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” năm 2018. Chi tiết như sau:

 1. Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc trời
 2. Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed
 3. Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương
 4. Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
 5. Tổng công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An
 6. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
 7. Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
 8. Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
 9. Công ty cổ phần Cao su Sơn La
 10. Công ty TNHH Đầu tu ư sản xuất phát triển nông nghiệp VINECO
 11. Công ty cổ phần Đường Quảng Ngĩa (QNS)
 12. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ
 13. Công ty MDF Vinafor Gia Lai
 14. Công ty cổ phần Woodsland
 15. Công ty TNHH Hào Hưng
 16. Công ty cổ phần Phú Tài
 17. Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền
 18. Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm
 19. Công ty TNHH Sản xuất và thương mại phân bón Phú Điền
 20. Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
 21. Công ty cổ phần sữa Ba Vì
 22. Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
 23. Công ty TNHH Cargill Việt Nam
 24. Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco
 25. Công ty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
 26. Công ty cổ phần giống và thiết bị chăn nuôi Hưng Huy
 27. Công ty cổ phần Dược và Vật tư Thú y (Hanvet)
 28. Công ty cổ phần đầu tư Liên doanh Việt Anh
 29. Công ty TNHH Giống Gia Cầm Cao Khánh
 30. Công ty cổ phần Việt-Pháp sản xuất Thức ăn Gia súc
 31. Công ty TNHH Chăn nuôi Nhật Minh
 32. Công ty cổ phần C.P Việt  Nam
 33. Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú
 34. Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang
 35. Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai
 36. Công ty TNHH Grobest Industrial Việt  Nam
 37. Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
 38. Công ty TNHH thủy sản Đắc Lộc
 39. Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung
 40. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi II
 41. Công ty TNHH một thành viên Sông Chu
 42. Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định
 43. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam
 44. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình
 45. Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao
 46. Công ty cổ phần Nafoods Group
 47. Công ty cổ phần Chè Tân cương Hoàng Bình
 48. Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị
 49. Công ty cổ phần Chứng nhận và giám định VinaCert
 50. Công ty cổ phần Sài gòn FOOD
 51. Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại
 52. Công ty TNHH MM Mega Market
 53. Công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh

Theo Mard.gov.vn