Tổ chức trao Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam và Danh hiệu doanh nghiệp vì nhà nông 2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, “Lễ trao tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ ba và Danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông lần thứ hai năm 2018” nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án […]

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, “Lễ trao tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ ba và Danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông lần thứ hai năm 2018” nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ được tổ chức vào tối ngày 9/11/2018 tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội.

Bông lúa vàng Việt Nam

Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam là Giải thưởng duy nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được định kỳ tổ chức hai năm một lần, mỗi lần trao tặng tối đa 100 sản phẩm đạt giải, nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân có sản phẩm chất lượng cao, các sáng chế, phát minh, công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được áp dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, thương hiệu, tính cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo quy định, quy trình xét tặng Giải thưởng được tổ chức qua hai cấp là cấp cơ sở và cấp Bộ.

Hội đồng xét tặng cấp cơ sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91, Giám đốc Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố, Chủ tịch các Hội, Hiệp hội hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp phát triển nông thôn quản lý, thành lập và tổ chức xét chọn trước khi lập hồ sơ báo cáo đề nghị trình lên Hội đồng xét tặng cấp Bộ.

Hội đồng xét tặng cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập. Hội đồng xét tặng cấp Bộ chỉ tổ chức họp xét các sản phẩm do Hội đồng xét tặng cấp cơ sở trình lên.

Các cá nhân, tập thể được tặng Giải thưởng, ngoài quyền được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh sản phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng còn được quyền khai thác, sử dụng biểu tượng Giải thưởng trong 3 năm, kể từ khi được trao giải. Sản phẩm đã được tặng Giải thưởng được trưng bày trong thời gian 3 năm tính từ khi được Bộ trao tặng, tại một khu riêng tại các kỳ Hội chợ triển lãm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức và đồng tổ chức./.